Wat is fysiotherapie

Al meer dan 100 jaar een specialist in beweging....
Jaarlijks gaan zo’n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Het kan hierbij gaan om sportblessures of om klachten die zijn ontstaan tijdens het werk, door een ongeval of ziekte. De titel fysiotherapie is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond en staat ingeschreven bij de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut. U kunt op verwijzing van de huisarts of specialist een afspraak maken. Sinds 2006 is het ook mogelijk om op eigen initiatief een fysiotherapeut te raadplegen. Bij de eerste afspraak voert de fysiotherapeut dan een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo ja, dan wordt u in behandeling genomen. Zo nee, dan krijgt u advies om eerst contact op te nemen met uw huisarts.