Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie welke geregistreerd is bij het Centraal Kwaliteitsregister (CKR). De kinderfysiotherapeut is onder andere gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van kinderen.

De lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen verloopt snel en vaak ongemerkt. Al spelend worden vaardigheden getraind om uiteindelijk vloeiend te kunnen rennen, springen en spelen etc. Bij sommige kinderen komt deze ontwikkeling echter trager op gang. Oorzaken hiervoor kunnen een aandoening van het houdings- en bewegingsapparaat zijn, de zintuiglijke informatieverwerking, de organen of het zenuwstelsel. Hierdoor kunnen deze kinderen mogelijk minder motorische ervaring opdoen.

De behandeling kan bestaan uit het geven van houdings-, sport-, hanterings- en speladviezen en/of het uitvoeren van oefeningen, waardoor uw kind motorische vaardigheden kan aanleren of verbeteren. De stapjes in de oefenstof worden zo aangeboden, dat ze haalbaar zijn voor het kind. Hierdoor zal het kind ervaren dat oefening tot succes kan leiden. Het is belangrijk dat het kind plezier gaat krijgen in het bewegen, zodat het kind na beëindiging van de behandeling zal doorgaan met bewegen.

Kinderen vragen om een eigen benaderingswijze, aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Ook worden indien wenselijk, de huisarts, consultatiebureauarts, en de leerkrachten betrokken bij de begeleiding.