Behandelindicaties peuters en kleuters

Ademhalingsproblematiek
De meest voorkomende ademhalingsproblemen bij kinderen ontstaan veelal door astma en hyperventilatie. Ook kan het zo zijn dat kinderen taaislijmziekte hebben (Cystic Fibrosis, CF). Kinderen kunnen snel vermoeid zijn, een snelle ademhaling hebben en/of een typische vorm van de borstkas. Een kinderfysiotherapeut kan van meerwaarde zijn bij het aanleren van ademhalingsoefeningen die kinderen toe kunnen passen bij bijvoorbeeld benauwdheidsklachten en inspanning.

Bewegingsangst
Tijdens de motorische ontwikkeling kan het zo zijn dat kinderen minder vaardigheden ontdekken op basis van angst. Vaak wordt dit niet meteen duidelijk. Kinderen geven niet altijd aan dat ze bang zijn om iets te doen, maar doen dit gewoon niet. Omdat ze het spelen in een speeltuin bijvoorbeeld moeilijk vinden of zien dat leeftijdsgenootjes iets wel kunnen, kan het zo zijn dat ze vermijdingsgedrag gaan vertonen of verbloemen. De rol van een kinderfysiotherapeut kan hierbij van meerwaarde zijn om uit te zoeken waar deze angst vandaan komt. Vervolgens wordt bekeken welke vaardigheden het kind kan. Van hieruit wordt gestart, waarbij het hebben van plezier in het bewegen de boventoon voert.

Motorische ontwikkelingsachterstand
De motorische ontwikkeling van kinderen verschilt. De één zal zich sneller ontwikkelen dan de ander. Onder motoriek wordt verstaan het geheel aan bewegingen en bewegingspatronen, dat je in staat stelt je lichaam te bewegen, te gebruiken en voort te bewegen. Om de wereld om je heen te kunnen ontdekken moet je je kunnen bewegen, je moet dingen kunnen pakken en kunnen vasthouden, je moet je kunnen gaan verplaatsen en kunnen aftasten. Maar ook de ontwikkeling van spraak en het uiten van emoties vraagt om motoriek. Problemen met de motoriek hebben dan ook een grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Het kan zijn dat er een oorzaak aan ten grondslag ligt, waardoor een kind een motorische achterstand heeft. Naarmate kinderen de peuter of kleuterleeftijd hebben, worden er complexere vaardigheden verwacht van het kind.

Orthopedische klachten
Orthopedie is de leer van het steun- en bewegingsapparaat. Al vanaf de geboorte kunnen er orthopedische klachten aanwezig, zoals een aangeboren afwijking van het houdings- en bewegingsapparaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een klompvoet. Ook als kinderen wat ouder worden kunnen er klachten zijn van diverse gewrichten, na bijvoorbeeld een botbreuk of spierscheur. Het kan zijn dat kinderen een ander looppatroon hebben, nadat ze uit het gips komen. Deze categorie is breed en omvat eigenlijk het geheel aan klachten van botten, spieren en pezen.

Tenenlopen
Vanaf het moment dat kinderen gaan lopen, lopen sommige kinderen op de tenen. Als deze tenenloop op de leeftijd van 3 jaar nog blijft bestaan, is het zinvol om een kinderfysiotherapeut hiernaar te laten kijken. De oorzaak van tenenlopen is erg uiteenlopend. Een tenenloop kan veroorzaakt worden door een afwijking van de gewrichten en/of stand van de voet, een verkorting van de spieren in het onderbeen, door een aandoening van de zenuwen die de voet aansturen of door een afwijking in de hersenen. Ook kan het een gewoonte zijn geworden, zonder dat daar een afwijking aan ten grondslag ligt. De rol van een kinderfysiotherapie bij tenenlopen is het ontdekken van de reden voor de tenenloop door het beoordelen van een loopanalyse.

Voorbereidend schrijven
Wanneer kinderen naar groep 3 gaan, leren zij echt schrijven op school. In de kleutergroepen wordt aandacht besteed aan het voorbereidend schrijven. Door middel van allerlei oefeningen, kan de fijne motoriek van de kleuter gestimuleerd worden. Denk hierbij aan het vasthouden van het potlood of de pen, het kleuren, het schrijven tussen lijnen, het rijgen van kralen, kleien of het werken met een kralenplank. Om uiteindelijk tot schrijven te komen is het belangrijk dat de grove en fijne motoriek goed ontwikkeld zijn. Ook is een goede oog-handcoördinatie en het waarnemen en onderscheiden van vormen (ruimtelijk inzicht) van belang. Denk hierbij aan de oriëntatie in de ruimte, maar ook op het vel papier.