Osteopathie

In de osteopathie benaderen we het menselijk lichaam op een holistische manier dat wil zeggen dat wij het menselijke lichaam zien als een geheel van alle structuren / systemen waaruit zij is opgebouwd. Door dit gegeven bestaat het osteopatisch onderzoek, de conclusies plus de daaraan gekoppelde behandelstrategie ook uit één geheel van datgene wat uw lichaam, aan problematiek en/of klachten, te vertellen heeft. 

Als u meer informatie wilt over osteopathie bij volwassenen klik hier

Hoewel binnen de osteopathie zowel volwassenen als kinderen behandeld worden, genieten pasgeborenen en opgroeiende kinderen in deze praktijk speciale aandacht.
Ze groeien namelijk op als een eenheid door lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling. Dit kan nooit los gezien worden van elkaar. De osteopaat behandelt altijd middels een holistische visie.

Als u meer informatie wilt over osteopathie bij baby’s en kinderen, klik hier

Osteopathie nader belicht bij RTL! 
Eind vorig jaar zijn er voor het programma LifestyleXperience van RTL opnames gemaakt waarin de osteopathie centraal staat. Bij diverse osteopathiepraktijken zijn 7 items gedraaid waarin de verschillende aspecten van osteopathie uitgebreid getoond worden. Er wordt duidelijk weergegeven wat osteopathie is, welke behandeltechnieken toegepast kunnen worden en waarom een behandeling bij een osteopaat een goede keuze is!

Ook bij onze praktijk zijn er opnames gemaakt. Voor de uitzending waarin onze osteopaat een patiënte met hoofdpijnklachten behandeld klikt u hier