Zelfhelendvermogen

De osteopathie gaat uit van de gedachte dat de mens een eenheid is in lichaam, geest en ziel met een zeer sterk ontwikkeld zelfhelend vermogen. Het lichaam bestaat uit verschillende systemen die elkaar in evenwicht houden. Van nature zal er altijd naar gestreefd worden dit evenwicht te handhaven. Als er een verstoring plaatsvindt, door bijvoorbeeld een ongeval, een onbekende oorzaak, stress, slechte voeding, een operatie, ontsteking, overbelasting, zware bevalling, moeilijke of te snelle geboorte, dan reageert het lichaam met een aanpassing om een nieuw evenwicht te (her)vinden. Dit zal zich herhalen tot het lichaam zich niet meer kan aanpassen en men klachten krijgt. Deze kunnen zelfs jaren later tot uiting komen daar structuur en functie aan elkaar zijn gerelateerd.