Hoofdpijn

Hoofdpijn is een van de meest voorkomende gezondheidsklachten en komt zowel bij volwassenen als bij kinderen voor. Studies wijzen uit dat 95% van de vrouwen en 90% van de mannen ooit wel eens hoofdpijn heeft.

Het doel van de studie was de invloed van een specifieke osteopatische behandeling op chronische eenzijdige hoofdpijn te onderzoeken. De osteopatische behandeling bestond uit technieken die de drie peilers van de osteopathie belichten te weten:
  • het bewegingsapparaat (pariëtale systeem), de armen, benen en de gehele wervelkolom met hun botten, spieren en bindweefsel.
  • het orgaansysteem (viscerale systeem), hiertoe behoren alle organen met hun omliggende bindweefselstructuren.
  • het craniosacrale systeem, het hoge deel van de nek, heiligbeen, de botstructuren van de schedel, ruggenmerg, hersenen / zenuwstelsel en hun omliggende structuren plus de daarmee samenhangende aan- en afvoer van bloed, lymfe en hersenvloeistof.

De technieken werden uitgevoerd in drie osteopatische behandelsessies, verdeeld over één maand, van het bekken tot en met de gehele schedel (hoofd).

Tweeënhalve maand na de laatste behandeling werd geëvalueerd wat het resultaat was van de drie behandelingen.

Aan het onderzoek hebben 39 hoofdpijnpersonen meegewerkt. Allen hadden eenzijdige hoofdpijn, dit wil zeggen aan de linker of aan de rechter zijde van de schedel. De leeftijd van de personen was van 24 tot en met 74 jaar, waarvan 30 vrouwen en 9 mannen.
De personen hadden gemiddeld een hoofdpijnduur van 19 jaar. Dit met een bereik van zes maanden tot 68 jaar.

Meetgegevens (enkele) Voor de behandeling Na de behandeling
Gemiddelde hoofdpijn intensiteit
(op een schaal van 0 tot 10)
7,5 4,3
(3,2 op een schaal van 10 verbeterd)
Gemiddelde hoofdpijn frequentie 2 maal per week 2 maal per maand
Gemiddelde duur hoofdpijnaanval 10 uur of meer 4 uur
Aantal hoofdpijn personen 39 32 → 7 personen geen hoofdpijn meer

Het onderzoek gaf een duidelijk beeld dat een specifieke osteopatische behandelstrategie voor een grote groep chronische eenzijdige hoofdpijnpersonen verandering kan brengen in de intensiteit van de hoofdpijn (84,6%) en tevens een vermindering van de frequentie en duur van de hoofdpijnaanvallen kan geven.
Osteopathie kan dus een rol spelen bij het verminderen en/of veranderen van de chronische eenzijdige hoofdpijnklachten om zo de totale leefomstandigheden van de betreffende hoofdpijnpersonen te verbeteren.
Een belangrijk aspect van dit hoofdpijnprotocol is dat na drie behandelingen duidelijk is of de behandeling effect heeft !!
Zie ook de link op deze pagina naar de hoofdpijnthesis, hoofdpijnprotocol, artikelen en video.
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn neem gerust contact op.

Osteopaat Bas van Berge Henegouwen D.O. - MRO is nu bezig met een hoofdpijnonderzoek bij jongeren onder de 20 jaar. De hoofdpijn behandelingen, drie maal in totaal, worden verricht volgens een vaststaand hoofdpijnprotocol geschreven door de onderzoeker. De behandelstrategie volgt de drie peilers van de osteopathie en heeft hierdoor invloed op het gehele lichaam.