Verwijzer

  • DTF; directe toegankelijkheid fysiotherapie. Er is geen verwijsbrief nodig voor de kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut informeert de huisarts, tenzij dat niet wenselijk is. Bij binnenkomst via DTF wordt er eerst een screening uitgevoerd. Dit betekent dat er wordt vastgesteld of de kinderfysiotherapeut het juiste adres is. Zo niet, dan kan er bijvoorbeeld verwezen worden naar de huisarts.
  • via verwijzing; uiteraard kunnen kinderen met verwijzing bij de kinderfysiotherapeut terecht.