Directe Toegang Fysiotherapie = DTF

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut en de manueeltherapeut. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak bij de huisarts maken. Maar het hoeft in principe niet meer. Zo komt u direct bij de specialist in bewegen terecht, zodat u snel aan uw herstel kunt gaan werken.
Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut of de manueeltherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij vaststelt of u aan het juiste adres bent.
Wanneer u behandeld kan worden door de fysiotherapeut of de manueeltherapeut dan kan hij, of een van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag.
Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.
De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. Wij zullen met uw toestemming ook altijd de huisarts berichten over uw eerste bezoek aan onze praktijk.
Uw therapeut zal de huisarts altijd blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.